top of page

ראיית חשבון

04. חשבונאות לעצמאים ועסקים קטנים

משרדנו מעניק  שירותי חשבונאות כשירות משלים. עסקים קטנים שאינם מחזיקים בתוך העסק רואה חשבון או מנהל חשבונות, זקוקים לשירותים שוטפים וייעוץ בניהול העסק מול הרשויות כגון מס הכנסה ומע"מ. למשרדנו ניסיון רב ברישום, ניהול וייעוץ לעסקים קטנים, מפתיחת העסק דרך הפעילות השוטפת והכנת דוחות שנתיים.

פתיחת תיק במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי – עוסק מורשה או עוסק פטור נדרשים לפתיחת תיק במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי על מנת להתחיל בפעילות. עסק פועל ללא תיק במס הכנסה עלול למצוא את עצמו בהליך משפטי שיסתיים בקנסות כבדים ואף באיסור לפתוח עסק.

 

משרדנו ידאג לטפל בכל ההליך הפורמלי מול הרשויות בפתיחת העסק שלך.

 

רישום העסק אצל רשם החברות/ השותפויות – הליך זה משפיע מבחינת צורת ההתחשבנות מול רשויות המס.

 

הגשת דוחות – הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה והעברתם לביטוח הלאומי, בתאריך קבוע בחוק ובטפסים שמספק משרד המיסוי, קובעים את תשלום המקדמות למס ואת התשלום לביטוח לאומי. משרדנו יטפל ויאזן את הדו"ח. להכנת הדו"ח נדאג שכל ההוצאות שלך כבעל עסק יופיעו בו ויאזנו את חיוב המס שייקבע.

 

הצהרת הון – בפתיחת עסק נדרשת הצהרת הון שיש למלא בקפידה. הצהרה הון מסמנת נקודת התחלה שלך כבעל עסק. לכן, כל רכוש וכספים קיימים חייבים להיכלל בה  על מנת למנוע בעיות וספקות במקרה של חקירת מס.

 

סגירת תיק במס הכנסה – אם וכאשר בעל העסק מחליט לסגור את התיק ברשויות המס, נדרש ממנו להציג מסמכים שונים וחיובים שונים מול הרשויות. כמו כן, נדרש טיפול בעלויות הביטוח הלאומי ובסטטוס שלך כאדם שאינו בעל עסק ואינו מחזיק תיק במס הכנסה.

Accountant Records

הקפדה על טיפול אישי ופרטני בכל תיק ומול כל לקוח

קבע פגישת ייעוץ

משרד עו"ד ורו"ח עומר נצר הינו משרד בוטיק איכותי ומקצועי. המשרד מייצג את לקוחותיו במקצועיות, בנחישות ותוך שירות מועיל ומהיר, במטרה להשיג לכלל הלקוחות את התוצאות הטובות והמתאימות ביותר עבורם.

bottom of page