top of page

עריכת דין

02. ירושה

הירושה משקפת תמונת מצב של נכסים והתחייבויות של המוריש. ירושה הינה הסכם הצופה פני עתיד.

מאחר שלא ידוע מועד הפטירה (ואם למשל המוריש זוכה לחיות עד גיל מופלג), צריך לעדכן את הצוואה כהסכם ארוך טווח (הסכם מתמשך). 

ירושה עפ"י צוואה או ירושה עפ"י חוק הירושה, התשכ"ה-1965 - מה עדיף?

המטרה היא לערוך הסכם התפור כמו חליפה ליורשים מהעיזבון. סדר עדיפויות זה שם האירוע! גם בחוק ישנה התייחסות לסדר העדיפויות בין יורשים. לכן עדיף לערוך צוואה.צוואה צריכה לכלול את כלל היורשים ואת הנכסים וההתחייבויות של המוריש. צוואה צריכה להיות כשירה - כלומר שהמוריש היה בצלילות דעת. אחרת היורשים עלולים לערער על כשרות הצוואה בביהמ"ש לענייני משפחה (להגיש התנגדות לצוואה), אם הצוואה תקפה או פסולה. לכן מומלץ להסריט את המוריש בעת עריכת הצוואה באמצעות מצלמת וידאו. 

טכניקה נוספת, כדי לשקף מצב בריאותי תקין של המוריש, הינה על ידי שני עדים שנכחו במקום ובזמן שנערכה הצוואה על ידי המוריש, כמעידים. האפשרות הטובה ביותר היא לשלב גם הסרטה וגם את העדים. מומלץ להפקיד את הצוואה ברשם הירושה.החוק קובע כי אחרי פטירת המוריש, יש לפנות לרשם הירושה כדי לקבל צו ירושה שיצהיר מיהם יורשי הנפטר. אם קיימת צוואה, יש לבקש צו קיום צוואה. משרדנו מתמחה בדיני הירושה ובייפוי כוח מתמשך, ונשמח לעזור בכל פנייה.

 

ניהול עיזבון

לרוב, חלוקת העיזבון נעשית על ידי היורשים עצמם. אם נתגלו חילוקי דעות בין היורשים, או כאשר קיים קושי אחר בחלוקת העיזבון, יש טעם במינוי מנהל עיזבון. מנהל עיזבון חייב לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק את החובות של המוריש והיורשים, ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים לפי צו ירושה או צוואה. כספי העיזבון שאינם דרושים לצרכי הנהלתו השוטפים - חייב מנהל העיזבון להשקיעם לשם שמירת הקרן (תשואה). גובה שכרו של מנהל העיזבון לא יעלה על 3% משווי העיזבון. 

 

במידה ויש צורך בשירותי ניהול עיזבון, מוזמנים לפנות אלינו.

A woman reading on her tablet device

הקפדה על טיפול אישי ופרטני בכל תיק ומול כל לקוח

קבע פגישת ייעוץ

משרד עו"ד ורו"ח עומר נצר הינו משרד בוטיק איכותי ומקצועי. המשרד מייצג את לקוחותיו במקצועיות, בנחישות ותוך שירות מועיל ומהיר, במטרה להשיג לכלל הלקוחות את התוצאות הטובות והמתאימות ביותר עבורם.

bottom of page