top of page
Introducing our law firm
Blue Leather Chair

"החוק הוא המצפון הציבורי"  

- תומס הובס

משרד עומר נצר,
עורך דין ורואה חשבון

משרד עומר נצר, עורך דין ורואה חשבון, עוסק בשני תחומי פרקטיקה. התחום הראשון הוא בעריכת דין, בתחומי המקרקעין, הוצאה לפועל ודיני עבודה. התחום השני  הוא ראיית חשבון חשבונאות לעסקים קטנים ולעוסק מורשה/פטור.העיסוק בשני תחומים מעניק ללקוחות שירות כולל all in one  באווירה משפחתית וצעירה. למשרד ניסיון בתחומי העיסוק הללו מזה מספר שנים, תוך הקפדה על טיפול אישי ופרטני בכל תיק ומול כל לקוח.

ההתמחויות שלי

05.

ביקורת פנימית

הביקורת הפנימית במשרד בודקת את תקינותן של פעולות הארגון ובעלי התפקידים מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון, על היעילות ועל המועילות.

04.

חשבונאות לעצמאים

פתיחת תיק לעוסק מורשה (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) וכן לעוסק פטור. כרואה חשבון מייצג. רישום העסק ברשם השותפויות/חברות. ייעוץ שוטף בשאלות בקשר לניהול החשבונות בעסק. הגשת דוח שנתי למס הכנסה בדבר הכנסות והוצאות עסק ודוחות נוספים.

03.

הוצאה לפועל

המשרד מייצג הן חייבים והן זוכים במימוש זכותם במסגרת תיקי ההוצאה לפועל.

02.

דיני עבודה

המשרד מעניק ייעוץ משפטי בתחומים הבאים: בדיקת תלושי שכר, ייצוג עובדים בקשר לעריכה ואכיפה של חוזי עבודה, וכן ייעוץ למעסיקים בנוגע לתנאי העסקת עובדים לרבות ליטיגציה.

01.

מקרקעין

המשרד מעניק שירותים לעסקאות שלהלן: רכישת יד שנייה, רכישת בית פרטי יד שנייה או מקבלן, רכישת דירה מקבלן, רכישת בניין מגורים ובו דירות פנויות ודירות מוגנות, הסכמי שכירות וכו'.

 מקרקעין, שיתוף בנכסים, חכירות לתקופה ארוכה.

לקוחות ממליצים

"עורך דין עומר נצר מלווה את חברתנו כבר מספר שנים, אודות לתבונתו ותושייה משפטית, קיבלנו החלטות נכונות והגנו על עצמנו בהסכמים חזקים"

- אליפז תוכנה

bottom of page