top of page
Blue Leather Chair

"החוק הוא המצפון הציבורי"  

- תומס הובס

משרד עומר נצר,
עורך דין ורואה חשבון

משרד עומר נצר, עורך דין ורואה חשבון, עוסק בשני תחומי פרקטיקה.

תחום עריכת דין: הוצאה לפועל חדלות פירעון ודיני ירושה וניהול עיזבונות. תחום ראיית חשבון:  כתיבת חוות דעת חשבונאיות, ביקורת פנימית וייעוץ.  העיסוק בשני התחומים מעניק ללקוחותינו שירות כולל all in one באווירה משפחתית וצעירה. למשרד ניסיון בתחומי העיסוק הללו מזה מספר שנים, תוך הקפדה על טיפול אישי ופרטני בכל

תיק ומול כל לקוח.

Introducing our law firm

ההתמחויות שלי

03.

ביקורת פנימית

הביקורת הפנימית במשרד בודקת את תקינותן של פעולות הארגון ובעלי התפקידים מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון, על היעילות ועל המועילות.

02.

ירושה

הנה כמה נקודות בנושא ירושה, שכדאי להכיר:

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה. כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. ישנם גם כאלה הפסולים לרשת את המוריש. זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העזבון אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול כל עוד לא חולק העיזבון. בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר (צוואות הדדיות).

01.

הוצאה לפועל

המשרד מייצג הן חייבים והן זוכים במימוש זכותם במסגרת תיקי ההוצאה לפועל.

לקוחות ממליצים

"עורך דין עומר נצר מלווה את חברתנו כבר מספר שנים, אודות לתבונתו ותושייה משפטית, קיבלנו החלטות נכונות והגנו על עצמנו בהסכמים חזקים"

- אליפז תוכנה

bottom of page